Zaradenie (zápis) do mapových podkladov   │   Uverejnenie reklamného bannera


Variant "FREE" (), cena 0,- €/rok:


Jediný bezplatný, avšak málo efektívny variant inzercie. Obsahuje:

- iba názov subjektu.

 

 

>>  objednávka <<


Variant "POINTMAP" (), cena 50,- €/rok:


Najviac využívaný/objednávaný variant inzercie. Obsahuje:

- názov subjektu.
- presnú adresu prevádzky/sídla.
- 2 telefonické kontakty.
- language vlajočky... jazykové znalosti  personálu autočistiarne.
- GPS súradnice.
- adresa webstránky.
- e-mail adresa.
- krátky 2-3 vetný popis činnosti.

 

>>  objednávka <<